Galeria fotogràfica

El Mas d'Alerany

[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_image002.jpg]37980El Celler
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110918-0441.jpg]20750El Mas
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_image014.jpg]21180El Mas
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110917-0061.jpg]21500El Mas
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110917-0142.jpg]18790Olivera a l'entrada del Mas
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_image012.jpg]13110Olivera a l'entrada del Mas
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_image013.jpg]13920El Mas
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_image015.jpg]11710El Mas
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110917-0162.jpg]10440El Mas
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110917-0416.jpg]12260L'antiga entrada del Mas
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_image006.jpg]14650Les escales
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_image007.jpg]16290El Menjador
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110918-0472.jpg]15990La Cuina del Mas
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110918-0475.jpg]13870La Cuina del Mas
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110918-0457_8_9.jpg]13580La Cuina del Mas
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_image009.jpg]12610Vistes des de la Terrassa
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_image008.jpg]13260La Terrassa
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_image010.jpg]13260El Porxo de la Terrassa
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110917-0105.jpg]11420La Terrassa
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110917-0108.jpg]10420La Terrassa
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110917-0120.jpg]9500La Terrassa
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110917-0117.jpg]9540La Terrassa
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110917-0129-edit.jpg]9670La Terrassa
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_image003.jpg]9520El Celler
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_image005.jpg]10890El Celler
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110917-0043.jpg]12070La Piscina
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110918-0487.jpg]11840La Piscina
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110917-0373.jpg]10440El Passadís
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110917-0379.jpg]9380El Passadís
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_image001.jpg]10170Habitació 1
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_image011.jpg]9360Detall Lavabo de l'Habitació 1
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110917-0339-edit.jpg]9460Habitació 2
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110917-0343.jpg]8770Habitació 2
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110917-0367.jpg]8580Detall Lavabo de l'Habitació 2
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110917-0354.jpg]8290Habitació 2
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110917-0209.jpg]8420Habitació 3
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110917-0388-edit.jpg]8190Habitació 3
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110917-0405.jpg]7230Habitació 3
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110917-0028.jpg]6950Detall Lavabo de l'Habitació 3
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110917-0298-edit.jpg]7170Habitació 4
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110917-0307.jpg]6640Habitació 4
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110917-0277-edit.jpg]6720Habitació 5
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110917-0250_1_2.jpg]6510Habitació 6
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110917-0271.jpg]6540Habitació 6
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110917-0215.jpg]6860Habitació 7
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/alerany/thumbs/thumbs_20110917-0237.jpg]6270Habitació 7

Interiors

[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/interiors/thumbs/thumbs_image007.jpg]31400El Menjador
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/interiors/thumbs/thumbs_image006.jpg]9210Les escales
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/interiors/thumbs/thumbs_20110918-0457_8_9.jpg]9240La Cuina del Mas
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/interiors/thumbs/thumbs_20110918-0472.jpg]9260La Cuina del Mas
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/interiors/thumbs/thumbs_20110918-0475.jpg]8780La Cuina del Mas
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/interiors/thumbs/thumbs_20110917-0373.jpg]5980El Passadís
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/interiors/thumbs/thumbs_20110917-0379.jpg]4980El Passadís
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/interiors/thumbs/thumbs_image005.jpg]6090El Celler
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/interiors/thumbs/thumbs_image002.jpg]4520El Celler
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/interiors/thumbs/thumbs_image003.jpg]3770El Celler
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/interiors/thumbs/thumbs_image001.jpg]5050Habitació 1
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/interiors/thumbs/thumbs_image011.jpg]4330Detall Lavabo de l'Habitació 1
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/interiors/thumbs/thumbs_20110917-0339-edit.jpg]4290Habitació 2
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/interiors/thumbs/thumbs_20110917-0343.jpg]3620Habitació 2
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/interiors/thumbs/thumbs_20110917-0354.jpg]3710Habitació 2
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/interiors/thumbs/thumbs_20110917-0367.jpg]3140Detall Lavabo de l'Habitació 2
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/interiors/thumbs/thumbs_20110917-0388-edit.jpg]3310Habitació 3
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/interiors/thumbs/thumbs_20110917-0209.jpg]3450Habitació 3
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/interiors/thumbs/thumbs_20110917-0405.jpg]2740Habitació 3
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/interiors/thumbs/thumbs_20110917-0028.jpg]2510Detall Lavabo de l'Habitació 3
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/interiors/thumbs/thumbs_20110917-0307.jpg]2420Habitació 4
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/interiors/thumbs/thumbs_20110917-0298-edit.jpg]2260Habitació 4
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/interiors/thumbs/thumbs_20110917-0277-edit.jpg]2610Habitació 5
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/interiors/thumbs/thumbs_20110917-0250_1_2.jpg]2520Habitació 6
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/interiors/thumbs/thumbs_20110917-0271.jpg]2350Habitació 6
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/interiors/thumbs/thumbs_20110917-0237.jpg]2400Habitació 7
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/interiors/thumbs/thumbs_20110917-0215.jpg]2670Habitació 7

Exteriors

[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/exteriors/thumbs/thumbs_20110917-0043.jpg]30650La Piscina
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/exteriors/thumbs/thumbs_image010.jpg]5800El Porxo de la Terrassa
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/exteriors/thumbs/thumbs_20110917-0129-edit.jpg]5110La Terrassa
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/exteriors/thumbs/thumbs_20110918-0487.jpg]5300La Piscina
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/exteriors/thumbs/thumbs_20110917-0120.jpg]4380La Terrassa
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/exteriors/thumbs/thumbs_20110917-0105.jpg]2480La Terrassa
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/exteriors/thumbs/thumbs_20110918-0441.jpg]2300El Mas
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/exteriors/thumbs/thumbs_20110917-0142.jpg]2100Olivera a l'entrada del Mas
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/exteriors/thumbs/thumbs_20110917-0061.jpg]2070El Mas
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/exteriors/thumbs/thumbs_20110917-0108.jpg]1890La Terrassa
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/exteriors/thumbs/thumbs_20110917-0162.jpg]1300El Mas
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/exteriors/thumbs/thumbs_image013.jpg]1650El Mas
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/exteriors/thumbs/thumbs_image015.jpg]1280El Mas
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/exteriors/thumbs/thumbs_image008.jpg]1590La Terrassa
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/exteriors/thumbs/thumbs_image009.jpg]1210Vistes des de la Terrassa
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/exteriors/thumbs/thumbs_image012.jpg]910Olivera a l'entrada del Mas
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/exteriors/thumbs/thumbs_image014.jpg]1140El Mas
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/exteriors/thumbs/thumbs_20110917-0416.jpg]1180L'antiga entrada del Mas
[img src=http://www.masdalerany.com/wordpress/wp-content/flagallery/exteriors/thumbs/thumbs_20110917-0117.jpg]1100La Terrassa